2005/564/: 2003 m. gruodžio 10 d. Komisijos Sprendimas, kurią Vokietija Wagnisbeteiligungsgesellschaft įmonės ir Landesförderinstituts (Regioninės plėtros agentūros) paskola suteikė Neue Harzer Werke GmbH įmonei (pranešta dokumentu Nr. C(2003) 4496) Tekstas svarbus EEE