KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI DĖL ES BIUDŽETO GARANTIJA UŽTIKRINTOS EIB IŠORĖS VEIKLOS 2016 M.$