Komisijos reglamentas (EB) Nr. 385/2008 2008 m. balandžio 29 d. iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 194/2008 dėl ribojančių priemonių Birmai (Mianmarui) atnaujinimo ir sustiprinimo, panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 817/2006