2007 m. balandžio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 483/2007 dėl 30-ojo konkurso turo, vykdomo Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 III skyriuje numatyto konkurso tvarka