Iride ir Iride Energia prieš Komisiją TITJUR 2009 m. vasario 11 d. Pirmosios instancijos teismo (antroji kolegija) sprendimas. # Iride SpA ir Iride Energia SpA prieš Europos Bendrijų Komisiją. # Valstybės pagalba - Energetikos sektorius - Per didelių išlaidų padengimas - Sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama suderinama su bendrąja rinka - Įmonės gavėjos pareiga pirmiausia grąžinti ankstesnę pagalbą, kuri pripažinta neteisėta - Valstybiniai ištekliai - Nauda - Pareiga motyvuoti. # Byla T-25/07.