Klausimas raštu E-4516/10 Adam Gierek (S&D) ir Bogusław Liberadzki (S&D) Komisijai. Geomagnetinė audra dėl saulės aktyvumo (Carringtono įvykis)