Kommissionens forordning (EU) nr. 613/2013 af 25. juni 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 1451/2007 for så vidt angår supplerende aktive stoffer i biocidholdige produkter, der skal gennemgås som led i undersøgelsesprogrammet