2003 m. balandžio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 629/2003, iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 528/1999, nustatantį priemones alyvų aliejaus gamybos kokybei gerinti, dėl veiklos, atitinkančios Bendrijos finansavimo reikalavimus