Tarybos įgyvendinimo sprendimas 2012/424/BUSP 2012 m. liepos 23 d. kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2011/782/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai