Nõukogu rakendusotsus 2012/424/ÜVJP, 23. juuli 2012 , millega rakendatakse otsust 2011/782/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid