Susitarimas tarp Europos atominės energijos bendrijos (Euratomo) ir valstybių, kurios nėra Europos Sąjungos narės, dėl pastarųjų dalyvavimo Bendrijos sistemoje dėl skubaus pasikeitimo informacija radiacinės avarijos atveju (Ecurie) (2003/C 102/02)