Tarybos direktyva 1983 m. liepos 25 d. dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su tam tikrais žmonėms vartoti skirtais laktoproteinais (kazeinais ir kazeinatais), suderinimo (83/417/EEB)