Nariadenie Rady (ES) č. 2059/2003 zo 17. novembra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 79/65/EHS, ktorým sa zriaďuje sieť na zber účtovných dát o príjmoch a podnikateľskej činnosti poľnohospodárskych podnikov v Európskom hospodárskom spoločenstve