Regulamentul (CE) nr. 2059/2003 al Consiliului din 17 noiembrie 2003 de modificare a Regulamentului nr. 79/65/CEE de creare a unei rețele de informații contabile agricole privind veniturile și activitatea economică a exploatațiilor agricole în Comunitatea Economică Europeană$