Nõukogu määrus (EÜ) nr 2059/2003, 17. november 2003, millega muudetakse määrust nr 79/65/EMÜ, millega luuakse Euroopa Majandusühenduse põllumajandustootjate tulusid ja majandustegevust käsitlevate põllumajandusliku raamatupidamise andmete kogumise võrk