Klausimas raštu E-010660/10 Giovanni La Via (PPE) Komisijai. 2010 m. bendrojo ES biudžeto antros išlaidų kategorijos „Gamtos išteklių išsaugojimas ir valdymas“ įgyvendinimo būklė: biudžeto eilutė 05 03 01 02