2018 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/1894, kuriuo uždraudžiama su Belgijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti norveginius omarus 8a, 8b, 8d ir 8e zonų vandenyse