2001 m. spalio 2 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas.