Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2118 van de Commissie van 16 december 2020 tot verlenging van de vergunning voor Pediococcus pentosaceus DSM 16244 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 514/2010 (Voor de EER relevante tekst)