Regulamentul (CE) nr. 1667/2000 al Consiliului din 17 iulie 2000 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 3072/95 privind organizarea comună a pieței orezului$