Padomes Regula (EK) Nr. 1667/2000 (2000. gada 17. jūlijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 3072/95 par rīsu tirgus kopīgo organizāciju