2000 m. liepos 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1667/2000, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 3072/95 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo