Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1103/97 1997 m. birželio 17 d. dėl tam tikrų nuostatų, susijusių su euro įvedimu