Tarybos sprendimas 1998 m. gruodžio 31 d. priimantis Ekonomikos ir finansų komiteto įstatus (1999/8/EB)