Klausimas raštu E-4903/07 pateikė Ivo Belet (PPE-DE) Komisijai. Reguliavimo institucijos ir energijos efektyvumo skatinimas