Komisijos sprendimas 1995 m. spalio 23 d. nustatantis ypatingus dvigeldžių moliuskų, dygiaodžių, gaubtagyvių ir jūrinių pilvakojų, kurių kilmės šalis Korėjos Respublika, importo reikalavimus (tekstas svarbus EEE) (95/453/EB)