25/09/2009 Komisijos sprendimas Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.5619 - BIDVEST / NOWACO GROUP) Pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (Tik tekstas anglų kalba yra autentiškas)