PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 575/2013 nuostatos dėl išimčių prekiautojams biržos prekėmis (COM(2015)0648 - C8-0403/2015 - 2015/0295(COD)) Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas Pranešėjas: Sander Loones