TITJUR 2008 m. lapkričio 5 d. Pirmosios instancijos teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas. # Neoperl Servisys AG prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT). # Bendrijos prekių ženklas - Žodinio Bendrijos prekių ženklo HONEYCOMB paraiška - Absoliutus atmetimo pagrindas - Apibūdinamasis pobūdis - Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktas. # Byla T-256/06. Neoperl Servisys prieš OHMI (HONEYCOMB)