2009 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1207/2009, kuriuo nustatomos tipinės kainos paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1484/95