2000 m. rugsėjo 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2032/2000 dėl šalių ir užsienio prekybos teritorijų Bendrijos statistinių duomenų nomenklatūros ir prekybos tarp valstybių narių statistinių duomenųTekstas svarbus EEE.