Klausimas raštu E-2530/07 pateikė Simon Busuttil (PPE-DE) Komisijai. ES teisės aktų taikymas terminuotoms darbo sutartims Maltoje. Į teisės aktų taikymo sritį neįtrauktos darbuotojų grupės