Tarybos reglamentas (EB) Nr. 3448/93 1993 m. gruodžio 6 d. nustatantis prekybos tvarką, taikomą tam tikroms iš perdirbtų žemės ūkio produktų pagamintoms prekėms