Klausimas raštu E-6304/07 pateikė Jean Lambert (Verts/ALE) Komisijai. Įrašai alaus etiketėse ir jų pasekmės smulkiems gamintojams