Pasiūlymas Europos parlamento ir Tarybos direktyva keičianti Direktyvą 2004/40/EB dėl būtiniausių saugos ir sveikatos reikalavimų, susijusių su fizikinių veiksnių (elektromagnetinių laukų) keliama rizika darbuotojams (aštuonioliktoji atskira direktyva, kaip apibrėžta direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)