2009 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1242/2009, kuriuo nustatomas laikinasis antidempingo muitas tam tikroms importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės krovinių skenavimo sistemoms