Tarybos direktyva 96/98/EB 1996 m. gruodžio 20 d. dėl laivų įrenginių