2002 m. birželio 18 d. Teisingumo Teismo sprendimas.