Europos sąjungos 2008 finansinių metų bendrasis biudzetas skaičiai