/* */

Komisijos pranešimas – Komisijos pranešimas dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos 2-ojo protokolo įsigaliojimo 2009 m. gegužės 19 d.