36-oji Komisijos finansinė ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai apie Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyrių – 2006 finansiniai metai – {SEK(2007) 1246}