Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Främjande av representativa civila samhällen i Euromed-regionen” (yttrande på eget initiativ)