Avizul Comitetului Economic și Social European privind promovarea societăților civile reprezentative în regiunea Euromed (aviz din proprie inițiativă)