Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Representatiivsete kodanikuühiskondade edendamine Euroopa – Vahemere piirkonna riikides” (omaalgatuslik arvamus)