Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Podpora zastupitelských občanských společností v evropsko-středomořském regionu (stanovisko z vlastní iniciativy)