AKTAS dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų ir sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų - PENKTOJI DALIS: SU ŠIO AKTO ĮGYVENDINIMU SUSIJUSIOS NUOSTATOS - II ANTRAŠTINĖ DALIS: INSTITUCIJŲ PRIIMTŲ AKTŲ TAIKOMUMAS - 57 straipsnis