Syndicat général du personnel des organismes européens/Comisia TITJUR Concluziile avocatului general Trabucchi prezentate la data de10 iulie 1974. # Syndicat général du personnel des organismes européens împotriva Comisiei Comunităților Europene. # Cauza 18-74.