2002 m. spalio 17 d. Komisijos Sprendimas kuriuo sukuriama bendra informacijos, reikalingos taikant Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1407/2002 dėl valstybės paramos anglies pramonei, perdavimo sistema (pranešta dokumentu Nr. C(2002) 3783)