2002 m. spalio 17 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas.