21/10/2009 Komisijos sprendimas Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.5649 - RREEF FUND / ENDESA / UFG / SAGGAS) Pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (Tik tekstas anglų kalba yra autentiškas)